POLO ROME IN FULL SUPPORT OF THE WEST PHILIPPINE SEA MOVEMENT

Source: http://www.owwa.gov.ph/?q=content%2Fpolo-rome-full-support-west-philippine-sea-movement – (OWWA – 06/02/2016)

Layunin ng paglulunsad ng NYMWPS Europe Chapter ang mapapalalim ang kaalaman ng mga kabataan ukol sa halaga ng West Philippine Sea sa ekonomiya at politikal na usapin ng Pilipinas.

 Roma, Enero 27, 2016 – Sa pangunguna ni Dr. Celia Lamkin, ang National Youth Movement for the West Philippine Sea Founder at Global Chairperson at pakikipagtulungan ni Mher Alfonso, ang Co-Founder at Chairperson ng Bantay West Philippine Sea Italy ay inilunsad noong nakaraang linggo, January 24, 2016 sa Roma angNational Youth Movement for the West Philippine Sea (NYMWPS) Europe Chapter o ang Pambansang Kilusan ng mga Kabataan para sa West Philippine Sea.
 Apat ang pangunahing layunin sa paglulunsad ng kilusan: 1) ang tahasang ipahayag ang posisyon ng mga kabataang Pilipino na kinikilala ang karapatan at integridad ng Pilipinas sa pagkilala nito sa West Philippine Sea bilang bahagi ng bansa batay sa batas internasyunal; 2) ang palalimin pa ang pagiging pagkamakabayan ng mga kabataan; 3)ang epektibong edukasyon ukol sa halaga ng West Philippine sea sa usapin ng ekonomiya at politikal ng bansa; 4) at ang hayaan ang mga kabataang ito na lumahok sa mga aktibidad ng pangangalaga hindi lamang sa yamang dagat bagkus pati na rin sa pakikipaglaban sa karapatang ng mga islang bahagi ng karagatang pinagtatalunan.
Sa araw ng paglulunsad ay kapansin-pansin ang pagdalo ng maraming kabataang ipinanganak at lumalaki sa Italya. Bagaman kilala at alam ang isyu ukol sa West Philippine Sea, inaasahang sa tulong ng mga bagong hinirang na mga opisyales ng Europe Chapter ay mapapaigting pa ang pananaw ng mga ito.

Samantala, ang mga kinatawan buhat sa dalawang Embahada – Consul General Leila Lora Santos ng P. E. to Italy at Vice Consul Melgrace Villamayor ng P.E. to the Holy See, kasama si Weloff Loreta Vergara, ang POLO OIC at ang mga kilalang leaders sa Roma ay mainit ring sinuportahan ang magandang simulain ng kilusan. Ginanap din sa araw ng paglulunsad ang panunumpa ng katapatan sa mga layunin ng kilusan ng mga opisyales na nagkakaisa sa iisang layunin.